Odredbe i uslovi

KVALIFIKOVANOST:

 1. U promociji mogu da učestvuju sve osobe koje imaju šesnaest (16) godina ili više u vreme slanja prijave.
 2. Zaposleni u kompaniji TMD Friction ili njenim filijalama, podružnicama, reklamnim ili promotivnim agencijama ne mogu da učestvuju, kao ni članovi njihovih porodica (definisani kao roditelji, deca, braća i sestre, supružnici i partneri).
 3. Sve prijave koje se smatraju uvredljivim, zlonamernim (uključujući korišćenje vulgarnosti) neće biti uključene u takmičenje. Korisnici koji proslede takve prijave mogu biti prijavljeni odgovarajućem organu vlasti.

DA BISTE UČESTVOVALI:

 1. Da biste učestvovali, morate da kreirate Team Textar profil igrača na lokaciji teamtextar.com. Svaki Team Textar profil igrača će biti prikazan u Team Textar galeriji na lokaciji teamtextar.com
 2. Dobitnici će biti nasumično izabrani od svih važećih Team Textar profila igrača prosleđenih u Team Textar galeriju, pored onih koji su podelili svoje profile igrača na lokacijama Facebook, Instagram i Twitter koristeći heš oznaku #TeamTextar.
 3. Svaki pojedinac sme da prosledi samo jednu prijavu za promociju.
 4. Sve prijave primljene van perioda za prijavljivanje definisanog u odeljku „Podešavanje vremena“ ispod neće ispunjavati uslove za takmičenje.
 5. Za prijavljivanje za promociju nije potrebna nikakva kupovina. Prijavljivanje predstavlja potpuno i bezuslovno prihvatanje ovih odredbi i uslova. Kompanija TMD Friction nije odgovorna za izgubljene, oštećene ili odložene prijave. Kompanija TMD Friction zadržava pravo da diskvalifikuje svakoga ko krši ove odredbe i uslove.

PODEŠAVANJE VREMENA:

 1. Period za prijavljivanje traje od ponedeljka 30. aprila 2018. do nedelje 15. jula 2018. Sve prijave primljene nakon naznačenog vremena neće biti uzete u razmatranje.

KORIŠĆENJE VAŠE PRIJAVE:

 1. Slanjem prijave dozvoljavate kompaniji TMD Friction i njenim filijalama neograničeno, neopozivo, širom sveta, besplatno, trajno, neekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukovanje, objavljivanje, menjanje, izvođenje i prikazivanje prijave i njenog sadržaja na bilo kom TMD Friction kanalu ili veb-lokaciji i svakoj reklami bilo koje vrste u vezi sa tim, preko bilo kog medija koji je sada poznat ili se razvije kasnije u vezi sa Team Textar kampanjom, najkasnije do 31. decembra 2018.

IZBOR POBEDNIKA:

 1. Ako nije drugačije navedeno, pobednici takmičenja će biti nasumično izabrani i objavljeni preko Textar kanala društvenih mreža i na Team Textar veb-lokaciji. Pobednici će takođe dobiti e-poruku na adresu koju su naveli prilikom prijave za promociju.
 2. Pobednici se slažu da njihovo ime bude javno dostupno na zahtev. Zahtevi za informacije se mogu poslati na e-adresu: team@textar.com

OSNOV ZA AUTOMATSKU DISKVALIFIKACIJU:

 1. Kompanija TMD Friction će automatski diskvalifikovati svakog učesnika koji pošalje prijavu koja je nepotpuna ili nečitka.

KORIŠĆENJE SLIKA:

 1. Da biste koristili sliku, morate imati puna prava da je koristite.
 2. Otpremanjem slike potvrđujete da ste vlasnik/i ili imate ovlašćenje vlasnika da je koristite.
 3. Da biste tražili uklanjanje slike koju ste otpremili u Team Textar galeriju, pošaljite e-poruku na adresu team@textar.com i uklonićemo je u roku od 48 sati.

NAGRADE:

 1. Glavne nagrade su sledeće:
 • Playstation PS4 Pro + VR komplet
 • DJI Mavic Air dron
 • Sony A6000 komplet kamere
 • Weber Genesis II – plinski roštilj
 • Apple iPad Pro 256 GB
 • BenQ TH530 Full HD 3D DLP-projektor
 • Samsung Galaxy Note 8
 • Citizen Eco Drive chronograph titanium
 • Sonos One komplet zvučnika za čitav dom
 • DeLonghi Exclusive aparat za kafu
 • Active Sport paket: Fitbit Ionic časovnik, Fitbit Flyer bežične slušalice i Go Pro Hero 6 Black
 • 11x BeatsX slušalice
 1. Nagrade za ostala mesta su sledeće:
 • 111x #TeamTextar fudbalske lopte
 1. Po jedan od 11 dobitnika glavne nagrade će biti objavljen svake nedelje tokom kampanje koja traje 11 nedelja, od 30.04.2018. do 15.07.2018.
 2. Dobitnici 11 glavnih nagrada će biti obavešteni o dobijenim nagradama tek 16.07.2018. putem e-pošte, na adresu koju su naveli prilikom prijavljivanja.
 3. Po jedan od 11 dobitnika BeatsX slušalica će biti objavljen svake nedelje tokom kampanje koja traje 11 nedelja, od 30.04.2018 do 15.07.2018.
 4. Dobitnici BeatsX slušalica će biti obavešteni putem e-pošte, na adresu koju su naveli prilikom prijavljivanja.
 5. Dobitnici 11 glavnih nagrada i BeatsX slušalica će takođe biti objavljeni i na Textar kanalima društvenih mreža i preko stranice „Pobednici“ na Team Textar veb-lokaciji.
 6. 111 dobitnika #TeamTextar fudbalskih lopti će biti nasumično izabrano među Team Textar učesnicima, tokom trajanja promocije, i obavešteno putem e-pošte.
 7. Sve nagrade će biti realizovane u roku od 28 dana od datuma završetka promocije.
 8. Ove nagrade nije moguće preneti ili zameniti po zahtevu. Ako nije drugačije navedeno, sve nagrade podležu garanciji njihovih proizvođača i/ili odredbama i uslovima.
 9. Kompanija TMD Friction nije odgovorna za otkazivanje odgovarajućih nagrada usled događaja koji su van njene kontrole.
 10. Kompanija TMD Friction zadržava pravo na zamenu svih nagrada drugima iste vrednosti.
 11. Kompanija TMD Friction ne može da garantuje za performanse proizvoda bilo kog nezavisnog proizvođača i nije odgovorna za bilo koje delo ili neizvršenje obaveza trećeg lica.
 12. Učesnici u ovoj promociji prihvataju da kompanija TMD Friction neće biti ni na koji način odgovorna za bilo kakve povrede, gubitke, troškove, štetu ili razočarenje bilo koje vrste proisteklo u celini ili delimično, neposredno ili posredno od prihvatanja, zloupotrebe ili upotrebe nagrade ili od učešća u ovoj promociji. Ništa u ovoj odredbi neće ograničiti odgovornost kompanije TMD Friction u pogledu smrti ili telesnih povreda nastalih iz sopstvenog nemara ili usled prevare.

 OSTALO:

 1. Ne postoji pravo žalbe na ovu promociju ili ove odredbe i uslove. U malo verovatnom slučaju pritužbe, odluka kompanije TMD Friction će biti konačna. Kompanija TMD Friction zadržava pravo da promeni, izmeni, otkaže ili prekine ovu promociju u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

GENERAL:

 1. Ako se bilo koja odredba ili deo ovih uslova smatra nevažećim ili na neki drugi ne može zakonski da se sprovede, onda će se ta odredba ili deo smatrati isključenim, a ostali uslovi ostaju na snazi.

DUH TAKMIČENJA:

 1. Ako pokušate da ugrozite integritet ili legitiman rad ove promocije hakovanjem ili varanjem na bilo koji način, možemo da tražimo odštetu od vas do najveće zakonski dozvoljene mere. Osim toga, možemo vam zabraniti da učestvujete u bilo kojoj našoj budućoj promociji, te apelujemo na vas da igrate pošteno.
 2. Ove odredbe i uslovi podležu nemačkim zakonima. Sve tužbe koje proističu iz ili u vezi sa ovim odredbama i uslovima će biti upućene na isključivu nadležnost sudova u Kelnu, Nemačka.